Adres :  Akdeniz Sanayi Sitesi 5004 sokak no 26  Kepez ANTALYA

Telefon : 0546 460 46 85

Fabrika : 0242 221 24 74

Email : kurtalm@hotmail.com